POZİTİF TEKNOLOJİ TİC. LTD.ŞTİ.

iTeam Positive Ambassador of Apple Technologies  

MARKA ELÇİLİĞİ PROGRAMI

Katılım Koşulları

1-Pozitif Teknoloji Tc. Ltd. Şti. (PT olarak anılacaktır) ve APPLE TÜRKİYE(bundan böyle Apple olarak anılacaktır)  ile birlikte düzenlenecek olan öğrenci elçi programı kapsamında, Programın ismi iTeam Positive Ambassador of Apple Technologies olarak anılacak ve bu kapsamda İstanbul içerisindeki belirli üniversite öğrencileri marka elçisi olarak tespit edilecek ve bu öğrenciler marka elçimiz olarak bizimle çalışacaklardır.

Programın amacı,    Apple marka bilinirliği artırmak,  elçi öğrencileri Apple markası ve Pozitif Teknoloji Tic. Ltd. Şti. hakkında doğru bilgilendirmek,  elçi öğrencilerin Apple ürünleri hakkında eğitim almasını ve aldıklarını eğitimler doğrultusunda bu bilgileri kendi hayatlarına adapte edebilecek şekilde kullanmaları, Apple teknolojilerinin nasıl kullanıldığını göstermek ve yaymaktır.

Bu şekilde paylaşılan bilgilerin marka elçisi aracılığı ile üçüncü kişilere ve özellikle hedef kitlelere etkili ve doğru şekilde aktarımı ve sonuç olarak, marka elçileri aracılığı ile o okullardan gelen satış oranlarını arttırmaktır. Bu öğrencilerin başvurması için ilk önce bir başvuru sayfası/web sitesi oluşturulacak, daha sonrasında da sosyal medya ve diğer mecralar üzerinden bu programın reklamı yapılacaktır. Başvurular hazırlanan web sitesindeki form sayfasından alınacaktır.

Başvurular neticesinde aday marka elçileri öğrencilerle gerçekleşecek olan görüşmelerin başarılı olması durumunda, seçilecek bu kişiler PT ile ‘marka elçisi’ olarak çalışmaya başlayacaklardır.

 

Katılım Başvurusu

PT Marka Elçiliği için katılım başvurusu www.iteam.pt.com.tr uzantılı alan adı üzerinden  ve başvuru formunda istenen bilgilerin forma uygun biçimde girilmesi ile yapılacaktır. PT gerekli görmesi durumunda, elçi adayı öğrenciden ya da marka elçisinden programa etki edeceğini düşündüğü ek bilgiler talep edebilecektir. Başvuru formunda, girilmesi gerekli bilgiler, tahdidi olmamak üzere şu şekildedir;

2-Form ile web sitesinden paylaşılan  bilgiler daha sonrasında PT tarafından KVKK kapsamında  saklanacak ve pazarlama, iletişim ,satış, reklam vs. aktivitelerinde kullanılabilecektir.  Bu bilgilere göre kişiler önce bir ön elemeden geçecek, sonrasında bu kişilerle telefon ve mail üzerinden iletişime geçilecektir. Bu bilgiler hem PT ekibi hem de Apple ekibi ile paylaşılacaktır. Aynı zamanda kreatif ajanslarımız ile paylaşılma ihtimali de bulunmaktadır. Kişiler ön elemeden geçtikten sonra sanal ortamda ve gerekiyorsa yüz yüze olarak kendileriyle görüşülecektir. Yüz yüze görüşmeden sonra Apple ekibi de seçilmiş kişiler ile görüşme sağlayacaklardır. Bu öğrencilerin bilgileri sistemlerimizde yer alacaktır

Bildirim Araçları

PT Marka Elçiliği programı hakkında, bildirim ve duyuru yaptığı kanallar;    web sitesi, marka elçilerinin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar,whatsapp, email adresleri, PT sosyal medya hesapları ile diğer yazılı, görsel,dijital ve benzeri bildirim kanallarıdır. Bu yollarla yapılan bildirimler marka elçileri için bağlayıcıdır. PT program duyuruları da dâhil olmak üzere, her tür bilgilendirmeyi sadece elektronik ortamdan duyurma ve yazılı formatta bildirim ve duyuru yapmama hakkını saklı tutar. Marka Elçileri bu kanallardan gelecek yeni bilgileri ve yapılan değişiklikleri takip etmekle yükümlüdürler. Marka elçilerinin bu bildirimleri takip etmiyor olmalarından PT ve APPLE sorumlu tutulamaz.   Marka elçileri, bildirimlerin her ne sebeple olursa olsun kendilerine ulaşmaması nedeniyle uğrayabilecekleri zararlardan dolayı, herhangi bir nam altında ödeme veya sair taleplerde bulunamazlar. 

PROGRAM SÜRESİ- ELÇİ SEÇİMİ

1-01.11.2023-19.11.2023 tarihleri arasında programın başvuruları alınacaktır. Başvuruda yukarıda paylaşılan bilgiler dahilindeki sorular öğrencilere yöneltilecek ve formlar toplanacaktır.

2-20.11.2023 – 26.11.2023 tarihleri arasında başvurular PT ve Apple ekipleri tarafından değerlendirilecektir.

3-27.11.2023 -01.12.2023 tarihleri arasında  ön değerlendirme sonucu olarak PT ekibi öğrenciler ile sanal ya da yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bu görüşmeler öğrencilere mail ve telefon yolu ile bildirilecektir.

4- 04.12.2023 -05.12.2023 tarihleri arasında PT görüşmelerinin sonucu Apple’a iletilecek ve Apple tarafından değerlendirme görüşmeleri yine öğrenciler ile yapılacaktır.

5-06.12.2023 -10.12.2023 tarihleri arasında elçiler belirlenecek ve belirlenen elçilerin anonsları sosyal medya ve web sitesi üzerinden yapılacaktır.

6-12.12.2023 – 16.12.2023 tarihleri arasında elçiler Apple ve PT ekipleri/APLS’ler ile eğitimler gerçekleştirecektir.

7-12.12.2023 – 16.12.2023 tarihinde öğrencilere MLXW3TU/A, MLXY3TU/A, MLY13TU/A, MLY33TU/A kodu ürünler sağlanacaktır. Bu kodlu ürünler öğrencilerin sadece bir (1) tanesi öğrenciye program kapsamı gereği zimmetlenecektir.

8- Öğrencilerin elçi olarak etkinliği Apple ve PT olarak ölçümlenecektir ve değerlendirilecektir.

KABUL VE BEYANLAR

1-PT Elçi programı, elçi ile PT ve APPLE arasında hiçbir surette İş kanunu kapsamında süreli-süresiz, belirli-belirsiz bir iş sözleşmesi değildir ve bu amaçla yorumlanamaz. BU program kapsamında marka elçisi 10.12.2023-01.09.2024 tarihleri arasında sınırlı olmak üzere marka elçisi olarak, iletişim mecraları ve iletişim çerçevesi belli olacak şekilde marka tanınırlığı için etkinlik ve programlara katılacak olup, bu kapsamda marka elçisine herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Bu kapsamda Marka elçisi öğrenci program sonunda yapılacak performans değerlendirmesi neticesinde, program başlangıcında kendisine zimmetlenen ürünün daimi sahibi olacaktır. Performans değerlendirmesinde, elçinin sene içindeki aktiviteleri, sosyal medya paylaşım kalitesi, paylaşımların aldığı etkileşimler, proaktivitesi ve www.pt.com.tr'e satış için yönlendirdiği kişi sayısı da göz önünde bulundurulacaktır. PT bu unsurları topluca değerlendirecektir.

Marka Elçisinin değerlendirilmesi sonucunda Marka Elçisi ile markalar yeniden görüşüp bir sonraki eğitim öğretim yılı için de bu kişinin bu program kapsamında bir sene daha Marka Elçisi sıfatına sahip olması durumu olabilir. Programa 2. Sene için devam edecek elçilere yeni bir cihaz sağlanmayacaktır. Program başlangıcında zimmetlenen ve zimmeti kaldırılmış ve sahiplik hakkı kazanılmış cihazlar devam etmeleri gerekmektedir.

Marka Elçisi bu üründen başkaca hak ve alacak talep etmeyeceğini, bu sözleşmenin bir iş ve istihdam sözleşmesi olmadığını peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2-Marka Elçisi hiçbir surette, etkinlik ve program kapsamında üçüncü kişilere telefon veya dijital programlar aracılığı ile PT ve APPLE adına reklam amaçlı kısa mesaj, video görüntüsü, görsel ve benzeri şeyler iletmeyecektir.

Elçi reklam amaçlı kısa mesaj, video ve benzeri içeriğin üçüncü kişilerle paylaşması gereken durumlarda, bu sözleşme kapsamında PT’den yazılı almak zorundadır.

Fesih, Askıya Alma, Marka Elçiliğinin Sona Ermesi

PT Marka Elçisi ile olan iş ilişkisini herhangi bir sebep göstermeksizin feshetme hakkına sahiptir.

Marka Elçisi programdan ayrılmak isterse, hangi gerekçe ile ayrıldığını yazılı olarak otuz gün önceden PT’e bildirmek suretiyle Marka Elçiliği programından ayrılma talebini iletebilir.        Ayrılma        talebi  PT’e ulaştıktan 30 gün sonra marka elçiliği sona erecektir. Marka elçisi derhal fesih ile programdan çıkmak istediği takdirde, almış olduğu ürün ve varsa peşinat ve ücretleri derhal iade edecektir.

Marka elçisi derhal fesih ile programdan ayrılması durumunda, ücret,peşinat ya da ürünü iade edip etmediğine bakılmaksızın, marka elçiliğinde geçen her ay için 5000 tl cezai şart ödemeyi, gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder.
PT aşağıdaki durumların varlığı halinde marka elçiliğini askıya alabilir. Askıya alma hakkı, aşağıdaki hallerin varlığı hususunda kuvvetli şüphelerin olması halinde de mevcut olup, araştırma süresince devam eder. Bu hallerin varlığı durumunda PT her tür diğer tazminat ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla herhangi bir feshi ihbar süresine uymaksızın, Marka Elçiliğini derhal feshedebilir ve bu durumda puanlar ve diğer yükümlülükler için sorumlu olmaz.

Bu haller nedeniyle PT tarafından program üyeliği sona erdirilen Marka Elçileri hali hazırda yaptığı aktivitelerinden de puan kazanamazlar.

Fesih durumunda marka elçisi tarafına zimmetlenen ürünü ayıpsız olarak iade etmek zorundadır. Bu durumda marka elçisi her ne nam adı altında olursa olsun, PT ve APPLE’dan hak,alacak ve tazminat talebinde bulunamaz.

İşbu genel kural ve koşullara bağlı olarak PT Marka Elçiliği hesaplarının idaresi, iletişim ve program içerikleri ile sosyal medya hesaplarında paylaşılan tanıtım  konusunda tek yetkili olup, programdaki performans değerlendirmesi konusunda da PT kayıtları geçerli sayılacaktır.

Kötüye Kullanım

Marka Elçiliği kural ve koşullarını ihlal eden, imkanlarını kötüye kullanan veya aktiviteleriyle ilgili yanlış bilgi vererek avantaj elde etme girişiminde bulunan Marka Elçileri, bu tür eylemlerinden dolayı yargısal cezalara maruz kalma, tazminat ödeme, PT tarafından Marka Elçiliği yetkilerine son verilmesi ve o zamana kadar toplamış oldukları puanların geçersiz sayılması gibi müeyyidelerle karşılaşabilir. Bu durumda marka elçiliği derhal feshedilecek olup, PT olası zarar ziyan için tazmin ve benzeri hukuki-cezai haklarını saklı tutmaktadır.

 Değişiklik Hakkı ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

PT, “Marka Elçiliği” programını ve/veya program kapsamındaki ortak kuruluşlarla ve çözüm ortaklarıyla olan iş birliğini istediği zaman tamamen veya kısmen değiştirme ya da yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar. PT, bildirim kanalları üzerinden değişiklikleri duyurduktan sonra bu kurallar bütün Marka Elçileri için bağlayıcı olacaktır.   Marka Elçiliği programındaki her tür tasarruf yetkisi münhasıran PT’ye aittir.

PT’ nin bu program kapsamında kendisine tanınan herhangi bir hakkını kullanmaması veya Marka  Elçisinden program koşullarından herhangi birine uymasını talep etmemesi veya program haklarını kullanmadaki gecikmeler veya aksine fiili uygulamalarla program prensiplerine aykırı dönemsel ödül uygulamalarıyla Marka Elçilerine tanınmış dönemsel ek haklar,  PT’nin programdaki tasarruf hakkından veya Marka Elçisinin uymakla yükümlü olduğu kurallardan herhangi birine veya tamamına uymasını talep hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, Marka Elçisi bakımından istisnai uygulamanın Marka Elçisine ve diğer kişilere ek bir hak getirdiği, program prensiplerinin değiştirildiği ve benzer uygulamalara emsal teşkil edeceği anlamına gelmez. İşbu program koşullarının ihlali durumunda sorumluluk, oluşan doğrudan maddi zararlarla sınırlı olup, dolaylı maddi-manevi zararlar bakımından PT hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Hukuki Şartlar

İşbu Marka Elçiliği programının yorumu, uygulanması ve ihtilafların çözümü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul MERKEZ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

POZİTİF TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİȘİSEL VERİLERİN İȘLENMESİ AYDINLATMA METNİ

  1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Bu Aydınlatma ve Rıza Metni, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden POZİTİF TEKNOLOJİ TİC. LTD. ŞTİ. Şirketi tarafından 6698 sayılı Kișisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak  PT-MARKA ELÇİLİĞİ PROGRAMI üyelerinin kișisel verilerinin ișlenmesine ilișkin açıklamalarda bulunmak ve üyeleri bilgilendirmek amacıyla kaleme almıștır.

  1. Kișisel Verilerin Hangi Amaçla İșleneceği

6698 sayılı Kișisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince üyelerimizin hizmetlerimizden yararlanmak amacıyla kișisel verilerini tarafımızla paylașması durumunda Pozitif Teknoloji Tic.Ltd.Şti., veri sorumlusu olarak, Kanun’un belirlediği çerçevede kișisel verileri kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, revize edebilecek ve mevcut durumlar izin verdiği ölçüde ve sınırlı olarak üçüncü kișilere açıklayabilecektir.

  1. Kișisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Üyelerimizin kișisel verileri e-mail, ilgili internet siteleri, mobil uygulama gibi kanallardan, Pozitif Teknoloji Ltd.’in erișimine imkân verilen sosyal medya hesapları üzerinden genel müdürlük birimleri, șubeleri, elektronik ortam ve/veya çağrı merkezi kanalıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır. Kișisel veriler ayrıca Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kișisel veri ișleme șartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma ve Rıza Metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda ișlenebilecek ve paylașılabilecektir.

  1. Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Pozitif Teknoloji Tic.Ltd.Şti. tarafından toplanan kișisel veriler Șirketin ticari ve/veya iș stratejilerinin planlanması ve icrası, șirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleștirilmesi için ilgili iș birimlerimiz tarafından gerekli çalıșmaların yapılması ve buna bağlı iș süreçlerinin yürütülmesi, Șirketin ve Șirketle iș ilișkisi içerisinde olan ilgili kișilerin hukuki, teknik ve ticari iș güvenliğinin temin edilmesi, șirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kișileri faydalandırmak için gerekli çalıșmaların iș birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iș süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Kanun ve mevzuat hükümlerinin izin verdiği kiși, kurum ve kurulușlar ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer üçüncü kișilerle; BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, Hazine Müsteșarlığı gibi otoritelerle, iștiraklerimizle, hissedarlarımızla, hizmet aldığımız, birlikte çalıștığımız, ișbirliği yaptığımız kurulușlar ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kișisel veri ișleme șartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak paylașılabilecektir.

Üyelerimize ait kișisel verilerin üçüncü kișiler ile paylașımı, üyelerimizin izni çerçevesinde gerçekleșmekte ve kural olarak üyelerimizin onayı olmaksızın üçüncü kișilere aktarılmamaktadır.

PT Ltd.Şti.tarafından üçüncü kișilere veri aktarımı sırasında meydana gelebilecek hak ihlallerinin önlemek amacıyla gerekli her türlü teknik ve hukuki tedbir alınacaktır. Bununla birlikte kișisel verileri alan üçüncü kișinin veri saklama, koruma politikalarından dolayı ve bu kiși sorumluluğundaki risk altında meydana gelebilecek ihlallerden PT Ltd.Şti. sorumlu tutulmayacaktır.

Mevzuat gereğince, șirketimiz, üyeler ile gerçekleștirdiği ișlemlere ilișkin kayıt ve belgeleri, 10 yıl süre ile saklayacaktır. Üye tarafından kișisel verilerin silinmesi veya yok edilmesi talep edilmesi halinde, üyenin kișisel verileri talep gereği silinecektir.

Șirketimiz, kișisel verilerin hukuka aykırı olarak ișlenmesini önlemek, kișisel verilere hukuka aykırı olarak erișilmesini önlemek, kișisel verilerin korunmasını sağlamak amacıyla veri ișleme faaliyetlerini yürütürken uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbirleri almakla yükümlüdür.

  1. Kișisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi kapsamında kișisel veri sahibi olarak üyelerimize așağıda belirtilen haklar tanınmıștır:

Kișisel verilerinin ișlenip ișlenmediğini öğrenme,

Kișisel verileri ișlenmișse buna ilișkin bilgi talep etme,

Kișisel verilerinin ișlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dıșında kișisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kișileri bilme,

Kișisel verilerinin eksik veya yanlıș ișlenmiș olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan ișlemin kișisel verilerin aktarıldığı üçüncü kișilere bildirilmesini isteme,

Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak ișlenmiș olmasına rağmen, ișlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kișisel verilerinin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan ișlemin kișisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kișilere bildirilmesini isteme,

İșlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kișisel verilerinin kanuna aykırı olarak ișlenmesi sebebiyle zarara uğranması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Kișisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilișkin tüm taleplerinizi www.pt.com.tr adresinde yer alan Pozitif Teknoloji Ltd.Şti.  Gizlilik Poliitikası başlığı altında Kișisel Verilerin İșlenmesi ve Korunması Aydınlatma metninde belirtilen yöntemlerle PT’e iletebilirsiniz. PT Ltd.Şti. talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, ișlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, PT’in Kișisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarife üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.  Șirketimize  KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız bașvuruların sağlıklı ve hızlı șekilde yönetilmesi için pt.com.tr web adresinde Kișisel Verilerin Korunması bașlığı altında yer alan “İlgili Kiși Bilgi Talep Bașvuru Formu” belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü mektup ile yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca çevrimiçi kullanıcı olarak (Șirketimize daha önce bildirdiği ve șirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta Adresi ile) [email protected] üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

Kanun kapsamında bașvuru yapabileceğiniz veri sorumlusu:

Ticaret unvanı: POZİTİF TEKNOLOJİ TİCARET LTD.ŞTİ.

Web adresi:www.pt.com.tr 

 Posta Adresi:  Gürsel Mahallesi Nurtaç Caddesi No:13/1 Kağıthane/İstanbul

E-posta adresi: [email protected]

 POZİTİF TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYANI

 POZİTİF TEKNOLOJİ TİCARET LİMİTED  ŞİRKETİ tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde, Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi [email protected]   adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Gürsel Mahallesi Nurtaç Caddesi No:13/1 Kağıthane/İstanbul adresinde bulunan Şirket Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum. Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; gerçekleștirilen tapu tahsisatı, etkinlik, seminer, organizasyon vb. programlarda fotoğraf ve video çekimi yapılabileceğini, kișisel verilerimin (fotoğraf) tanıtım ve reklam amacıyla Şirketin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanabileceğini, yukarıda sayılan amaçlarla kișisel verilerimin (Fotoğraf) Șirket’in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasını ve silinmesini istemediğim sürece saklanmasını özgür iradem ile bu sözleșme çerçevesinde açık onay veriyorum. İşbu metni, Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı;kişisel verilerimin bu metinler kapsamında işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul ve beyan ederim.

Katılımcı onay-imza